досуг

"Дон Жуан" (Моцарт). Ла Фениче

Знаменитая опера на фестивале в Ла Фениче.
Произведено
Франция, 2017